Автокомплекс ТОЙОТА” Сливен
Комплексът е с разгърната застроена площ 3200 м² с подземно ниво на кота – 4,90 м. Конструкцията е смесена – изцяло стоманобетонова до кота ±0,00 м  и метална до кота +7,00 м. В подземното ниво с обща площ 1400 м² са разположени тенекиджийно, бояджийно и склад за авточасти с прилежащи битови помещения. Достъпът до тях се осъществява от север по наклонена рампа. На ниво сутерен са разположени шоурум, офиси, автосервиз, автомивка и помещение за годишни прегледи.
Покривът и стените на автосервиза са изпълнени със “сандвич” панели. В шоурума таванът е от гипсокартон. В сградата и на двете нива е изпълнена пожарогасителна инсталация.
Настилките в подземното ниво, автосервиза, автомивката и помещението за годишни прегледи са от шлайфан бетон, а в шоурума от гранитогрес.
Продължава...

Ветрогенераторен парк
Паркът се състои от общо седем броя генератори с различни мощности от 450 кW до 1200 кW. Фундаментите на всички генератори са стоманобетонови, но с различна форма. Кулите са метални и се състоят от няколко сегмента, като височината им е от 36 м до 83 м.
Продължава...

Автоцентър за обслужване с масла и смазочни материали
Сградата е двуетажна изпълнена по монолитен начин с носеща стоманобетонова конструкция и метална покривна конструкция покрита със “сандвич” панели. Зидовете са от керамични блокове (тухли четворки). В офисите таваните са от гипсокартон. Подовете в сервиза и склада са изпълнени с шлайфан бетон, а на всякъде другаде с гранитогрес.
Продължава...

Бензиностанция и газстанция
Бетзиностанцията се състои от три колонки за зареждане – две за светли горива и дизел и една за пълнене с газ. Резервоарите за светли горива са в стоманобетонов “саркофаг” на дълбочина – 5,00 м. Над колонките и в зоната за зареждане е изградена метална козирка, покрита с ЛТ ламарина. Челно козирката е облечена с еталбонд. Настилката в района на бензиностанцията е изпълнен с шлайфан бетон.
Продължава...

Преместваеми съоръжения
Фирмата е специализирана и в производството и монтажа на леки преместваеми съоръжения
Продължава...